Електронният бизнес се определя като процес на използване на електронните технологии за осъществяване Какво представлява Е-бизнесът ? Каква е неговата същност ?на бизнес.
При е-бизнеса традиционните физически дейности се заменят от електронни взаимодействия, като традиционните производствени вериги се разширяват във виртуални вериги за добавяне на стойност.
Електронният бизнес променя ролята на информационните технологии при осъществяване на бизнеса ­ от спестяване на пари чрез ефективни вътрешно фирмени операции в печелене на пари и подобряване на стоките и услугите чрез иновации, ефективност и ефикасност при взаимоотношенията с клиентите си.
Електронният бизнес е съвкупност от различни бизнес процеси, които са компютъризирани и работят в Интернет. Е-бизнес категорията се дефинира от конкретен бизнес, а не от технологията използвана за неговата реализация.

Примери:
Е-банки
Електронното банкерство е един доста успешен електронен бизнес. Този тип е-бизнес позволява на клиентите да имат достъп до техните банкови сметки и да се изпълняват поръчки, посредством елементарен за използване web сайт. Не е нужно да се инсталира някакъв специален софтуер. Единственото необходимо нещо е наличието на web браузър и много банки не вземат никакви такси за тези услуги. Някои банки дори предлагат по-ниски такси за онлайн транзакции, в сравнение с таксите за класическите банкови транзакции. Електронното банкерство спестява на клиентите и на самите банки време и средства.
Онлайн банкерството дава възможност на клиента да се обслужва сам. Това е подобно на начина, по който клиентите теглят пари от автомати, вместо да губят време за да отидат до банката и да си изтеглят парите от гише. С тази онлайн услуга клиентите могат да проверяват различни атрибути от своята сметка, да проследяват минали транзакции, да превеждат пари, да поръчват чекове, да плащат сметки и да обменят информация със служители от отдела за клиенти в съответната банка. Единствената транзакция, която все още не може да се изпълни е внасяне на средства в банкова сметка, но банките работят по решаването на този въпрос.

Е-търговия
Един магазин в Интернет е неограничен от гледна точка на време и пространство. Няма ограничение и в броя на предлаганите продукти. Онлайн търговците  предлагат повече продукти отколкото традиционните търговци или предлагат повече услуги за същия брой продукти. В Интернет броя на подаваните книги,  дискове и билети е много по-голям от тези, които продават традиционните търговци, тъй като тези продукти се купуват заради тяхното съдържание, а не заради вида им.

Е-справки
Интернет предлага възможност за създаване на копие на телефонни справки и тук може да се правят повече неща от едно просто търсене на име и получаване на телефонния номер, отговарящ на това име. Например, в Интернет е възможно да се въведе телефонен номер и да получите името на човека/ компанията отговаряща на този номер. Нещо повече, с помощта на повече насоки/ справки могат да се откриват web страници на хора и фирми, и да се получават техните адреси на електронната поща.

Е-инженеринг
С помощта на Интернет стана възможно да се разработват проекти, в които да вземат участие проектанти и инженери от цял свят. По този начин се осъществява много успешно открито разработване.

Е-франчайзинг
Електронният франчайзинг е аналогичен на традиционния. В действителност изпълнението му в Интернет е доста улеснено. Прехвърлянето на цифрови продукти, процеси и марки е много лесно. Пример за това са сдруженията на големи търговци на книги в Интернет. Те не са истински франчайзинг получатели, тъй като големите компании продаващи книги имат свой собствен склад. Те дават право на франчайзинг партньорите да продават продуктите им чрез своите web страници. Предимството на тази система е, че няма никакви разходи за дистрибуция. Възможно е партньорите да доставят продуктите от франчайзингодателя без крайния клиент да разбере това.

Е-хазарт
Повечето сайтове с хазарт се намират в Южна Америка, където законите не го забраняват.
Компаниите, които поддържат хазартните web сайтове могат да разпространяват много игри без ограничения. Тъй като собствениците имат свои компании в страните, където хазарта не е забранен от закона те могат да работят без опасения от намесата на властите в съответния щат. За разлика от реалните казина, които се намират на определено физическо място, онлайн казината могат да привличат хора от цял свят. Компании като 123 Gambling (http://www.123 gambling.com/) и CasinoPlase (http://www.casinoplase.com/) привличат стотици хиляди хора всеки ден. 

Е-обучение
Електронното обучение, понякога наричано Интернет базирано обучение предлага нов аспект в компютъризираното обучение. Вместо да използвате изпълним файл, предоставящ обяснения и тестове, материала се предоставя онлайн. Тестовете се правят в реално време заедно с други участници и учащите се, могат да обменят опит и да задават въпроси един на друг. В допълнение, може да се предложи онлайн учител, който да обяснява различни теми на всеки посещаващ даден курс, без значение от коя част на света са посетителите. Всичко това може да се направи в реално време. Вместо да се изчаква следващият курс, учениците могат да се свържат към обучаващата мрежа за да получават по-индивидуално обучение.

Е-сделки
Е-сделките, предлагат цени на ценните книжа в реално време. При това положение хората могат да реагират в реално време на промените на финансовия пазар. Всеки, който има Интернет банкова сметка може да купува и продава акции и ценни книжа. Това позволява на всеки да участва във финансовите пазари и да печели от инвестиции.

 
45-те най-често задавани въпроси на интервю за работа Бъдете подготвени! Вижте най-често задаваните въпроси и ще бъдете...
Правилното изпълнение на един маркетингов план Няма съмнение, че, за да расте вашият бизнес трябва да имате ефективен...
Фризьорски салони Фризьорските салони в днешно време никнат като гъби – един до друг. И...

Реклама