Способността ви да мислите, анализирате и решавате е ключовият фактор за определянето печалбите на 7 ключа за растежа на вашият бизнесбизнесът ви. За да ви помогнем да “смажете” тази способност, ви предлагаме някои основни принципа за бизнес успеха, които са уместни и важни на всеки етап от даден бизнес живот. Ако някога не сте били доволни от резултатите на дейността си, преразгледайте тези ключови точки.

Продуктът трябва да задоволява непосредствена потребност
Трябва да се обърне внимание на новият продукт или услуга – дали те задоволяват тези потребности на клиентите, които ги имат на момента. Друг аспект на нова линия (продукт/ услуга) е дали улесняват ежедневието на потребителя по икономически ефективен начин. Трябва да сте на ясно от самото начало с какво точно вашият продукт ще подобри качеството на животът на клиентите ви.

Предложете добро качество на справедлива цена
Вторият принцип за бизнес успех на всеки продукт или услуга е, че той/ тя трябва да бъде с добро качество и на справедлива цена. Ако е в конкуренция с други подобни продукти или услуги, този продукт трябва да е това, което се нарича Уникално Продажба Предложение – предлага една или повече функции или облаги, които го правят уникален, различен и по – добър от всеки конкурентен продукт или услуга.
Тази област на уникалност е централна за успех в бизнеса.
Най – безопасната бизнес стратегия е да започнете с познат на потребителите продукт, който вече има широко разпространение на пазара и след това да намерите начин да го подобрите като качество, цена, параметри, външен вид и т.н.

Бъдете внимателни с парите си
Третият принцип за бизнес успех е доброто финансово бюджетиране. Точно счетоводство и постоянни счетоводни системи. Като целта на всяка фирма и мулти – национални компании е търсене на начини да намалят разходите си, като същевременно се поддържа същото ниво на качество.

Паричният поток е от съществено значение
Особено при малкият бизнес трябва да се държите за паричните си средства като “удавник за сламка”. Парите са живителната сила на всеки бизнес. Паричният поток е важна мярка и определящ фактор на бизнес успеха. Всички успешни предприемачи прилагат внимателен финансов контрол и наблюдение на парите си всеки ден. Те стриктно обмислят всички разходи, анализират използването на всеки долар.

Пазете парите си внимателно
Един от ключовите моменти при оцеляването на даден бизнес в една дръзка конкурентна среда е скромността на всяка парична операция, която се извършва. Тук разточителството убива бизнесът. Нагласата за пестеливост издига бизнесът ви.

Максимализирайте маркетингът си
Може би един от най – важните принципи за бизнес успех е силната инерция в отдел "Маркетинг и продажби". Всеки предприемач трябва да мисли за продажбата и удовлетворяването, което доставя на клиентите си през целия ден. Истинската цел на бизнесът е да "създава и поддържа клиенти." Печалбите са резултат от създаването и поддържането на достатъчно на брой клиенти по един рентабилен начин.

Продажбата е същинското умение на едни успешен бизнес
Ключовете за бизнес успехът са прости. По отношение на продуктът са : “Продавай! Продавай! Продавай!”. Най – важното и единствено правило, което трябва да развиете в собственият си бизнес е да се научите да продавате себе си и продуктът си на потребителите.

 
Бизнесът се нуждае от маркетингова система Каква е разликата между маркетингова система и маркетингов план?...
Как да напишем мотивационно писмо Мотивационното писмо е изключително важно допълнение към...
Интервю за работа Добре написаното мотивационно писмо и автобиография е само част от...

Реклама