Ако човек беше вложил хиляда лева в основния индекс на Българската фондова борса през юни 2001 година,Може ли да се печели от инвестиции днес той щеше да притежава около 14 хиляди лева. 1300 процента печалба за шест години - добре звучи, а и това не е всичко. Ако преди три месеца човек беше вложил хиляда лева в акции на една определена българска компания, днес той вече щеше да има четири хиляди лева. Това вече са си 300 процента печалба само за три месеца. Кой не би искал да реализира подобни печалби?
В същото време, обаче, не бива да се пропускат и рисковете. Цената на една акция може както да се покачва, така и да спада значително. Компаниите могат да фалират, както и инвестиционни фондове да отчитат спад – което означава, че винаги има определено ниво на риск. Така например, един мениджър на фонд няколко години прави невероятни печалби за своите акционери след което, обаче, само за няколко дни реализира загуба от почти 100% и от фонда, който управляваше, не остана нищо.

Държавните ценни книжа също не са съвсем безрискови. Например, ако човек е инвестирал в японски държавни ценни книжа преди 70 години, той днес щеше да е по-беден отколкото е бил тогава – защото инфлацията е изяла част от инвестицията му. Същото се случва и с акциите от борсов индекс – например, 1000 лева инвестирани в индекса СОФИКС на Българската фондова борса в началото на 2005 година са намалели с една четвърт само за няколко месеца до средата на 2005 година. Подобни случаи – за много по-дълги периоди – има и в други страни.
Всичко това ни показва, че по-високата доходност се постига чрез поемане на повече риск. Колкото по – склонен е човек да поеме риск, толкова повече печалби може да реализира – разбира се, винаги са възможни и загуби. Все пак, някои начини рискът да се намали.

Диверсификация

Диверсификацията е модерната дума за старата поговорка „Не слагай всички яйца в една кошница”. Идеята е проста. Ако всички средства се вложат в една компания, всеки проблем с тази компания или нейния отрасъл ще води автоматично до загуби за инвеститора. Ако, обаче, средствата се вложат в множество компании с различен профил и работещи в различни и несвързани помежду си отрасли, то тогава една значителна част от рисковете се избягва. Дори акциите на една компания да вървят надолу, акциите на друга вероятно ще се движат нагоре.
Това, разбира се не е всичко – ако човек инвестира в компании от една и съща страна, един икономически проблем в тази страна ще завлече надолу всичките му инвестиции. Затова разпределянето на инвестициите в инвестиционни инструменти от различни страни също позволява намаление на риска. Съществуват и валутни рискове – които също се намаляват чрез диверсификация на инвестициите в различни валути.

Времето

Времето също играе роля. Ако една сума пари се инвестира за по-дълъг срок от време, приемливият риск е по-висок, съответно и очакваната доходност. Причината е, че за краткосрочните промени в цените се преодоляват в дългосрочен план. Например, както посочих, инвестиция в СОФИКС в началото на 2005 година носи загуба от 25% само няколко месеца по – късно. Но, ако инвеститорът е търпелив и е изчакал две години, той вече не само е покрил загубите си, но е и на печалба от над 50%. Времето има значение.

Информация

Ако човек изследва в дълбочина финансовите отчети на различни компании и прави анализ на техните възможности за развитие, той може да инвестира в компании, които са подценени в момента от пазара, но които имат перспективи за развитие и повишаване на цената. Не всеки притежава необходимите умения за това или има достатъчно време, но и за това има решение – инвестиционен консултант или инвестиционен фонд.
Ако човек няма време да се занимава сам с инвестиции и има повече пари – 50-100 хиляди лева, може да ги предостави за доверително управление на специализирана компания. В замяна има възможност да получи свой личен инвестиционен консултант, както и сам да определи нивото на риск, което е склонен да поеме. В зависимост от уменията на консултанта и нивото на риск, постигнатата доходност може да е значителна. Обикновено инвестиционният консултант получава като заплащане част от реализираната печалба – 20/ 30% или дори повече.
При по-малки инвестиции човек може да вложи средствата в инвестиционен фонд или фондове. Фондът събира средства от много хора и инвестира в множество компании. Например, днес е напълно възможно и лесно осъществимо един български гражданин да вложи 800 лева във фонд от акции на китайски компании, 1000 лева във фонд, които инвестира в българска земеделска земя, 500 лева във фонд, които инвестира в български компании и 900 лева в акции на средни по големина американски компании. По този начин, въпреки че няма собствен инвестиционен консултант, човек може да разпредели средствата си между различни фондове, всеки от които се управлява от професионални мениджъри.

А от фондовете може да се спечели много. За последните 12 месеца най-печелившият български инвестиционен фонд е реализирал доходност от почти 160%. Следващите няколко в класацията са успели да увеличат стойността на вложените в тях средства с над 70%. Разбира се, това са относително високорискови фондове, които инвестират основно в акции. Но дори и средно рисковите /балансирани/ фондове реализират сериозна доходност – от 20, 30 или дори 50% и повече. Нискорисковите фондове имат доходност от 5/10%, в някои случаи и малко повече – те са за хора, които избягват риска или пък искат да инвестират само за кратки срокове.

georgiangelov.com

 
Прости стратегии, който ще улеснят работата ви Отивате на работа и имате само 8 часа да свършите всичко. А това...
Десетте недопустими грешки на маркетинга Простичко казано, вашият маркетингът вече не e ефективен, не действа...
50 неща, които всеки ваш клиент си мечтае да знаете Някои елементи в този списък може да изглеждат цинични, но те не са....

Реклама