Добра помощ може трудно да се намери, но вашата работа не е свършена след като станете малък бизнес60 – секундов гид за това, как да обучите служителите си предприемач. Всеки служител, независимо от опита си, трябва да премине прехода към новата си позиция и да се интегрира като нов член на персонала на въпросната фирма. Добре планираната обучителна програма може да ускори значително тази интеграция и да намали текучеството на кадри.

0:60 Дефинирайте точно каква е работата ...
Обучението и ориентацията в работата са двата процеса, които започват да текат с наемането на определената позиция. Всяка позиция трябва да има писмено описание с подробности за конкретните отговорности, изпълнение и критерии за оценка, връзки с други функции в рамките на бизнесът и т.н.

0:51 ... тогава дефинирайте нуждите за обучение
Във всеки бизнес има специфични процеси на работа, които са прикачени към всяка позиция – оборудване, политики и стандарти на производство. Затова не всеки елемент изисква обучение в класната стая, а и в практиката. Затова дефинирайте го.

0:42 Назначете ментор
Ако вече имате служител, изпълняващ подобни задачи, помолете го да въведе менторът в основата на обучението и ориентацията на новите ви кадри. Менторът може да отговаря на въпроси и да наблюдава напредъка на нови служители. Дори и можете да създадете практика, обучаващият персонал да дава оценка да менторът. Така ще имате връзка със всяко звено в бизнесът си.

0:34 Бъдете търпелив
Дори и ветерани в тази работа могат да имат нужда от време да се адаптират към новите си условия на работа.

0:21 Направете обучението „двупосочна улица”
Насърчавайте да се задават въпроси и проблемни ситуации по време на самото обучение и от двете страни. По този начин се учи най – добре и най – бързо.

0:09 Направете го перспективно
Учебния процес трябва да бъде непрекъснат. Всеобхватна програма за професионално развитие ще помогне на целия ви персонал Да придобие умения и знания, които ще поддържат бизнеса ви конкурентен.

 
Организирайте деня си в офиса Фрагментирайте задачите си за деня Всеки ден си пишете на лист, какво...
Защо е важно да развиете взаимоотношенията с вашите клиентите Всички знаем, че поддържането на клиенти е по евтино от набавянето на...
Избирането на франчайз Както и всяка друга инвестиция, закупуването на франчайз е риск. При...

Реклама