1. Свържете се с местните власти – областни администрации, райони, градове и. т. н., те често предлагат финансови планове за стартиране на малък и среден бизнес в определена географска област.
2. Възползвайте се от организациите, които работят за подпомагане на бизнеса чрез финансови инжекции. Те предлагат специални финансови програми за предприемачи.
3. Обадете се за помощ в местната банка за кредит. Почти всички банки в днешно време отпускат такива кредити след одобрение на финансовият план и бизнес проект, който трябва да им покажете и те да одобрят.
4. Кандидатствайте по програми за стимулиране и насърчаване на бизнеса в България, които Европа предоставя. Това са фондове, които след одобрение ви предоставят средства и следят за тяхното правилно усвояване.
5. Посетете www.sba.gov/financing, финансов отдел на американския уеб - сайта за бизнес – администрация. Той предлага идеи и детайли за много програми за финансиране. Остава само да опитате и да кандидатствате и вие.
Успех!
 
Как да ползваме социалните мрежи при търсене на работа Tърсене на работа? Как най-често го правим? Казваме на нашите приятели...
Неща, които купувачите не искат да чуват Помислете внимателно за думите, които изричате на вашите постоянни...
Грешките на предприемачите в бизнеса. Тайните на успешния бизнес Какво прави един предприемач успешен, а друг не чак толкова? Отговорът...

Реклама