1. Ясно дефинирайте идеята си за бизнес – кратко, точно и ясно. Трябва да знаете добре вашата мисия и5 типа за ефективно бизнес планиране цел каква е.
2. Изучете мотивите си. Преди всичко трябва да го желаете този бизнес и да го управлявате и развивате с удоволствие и страст.
3. Трябва да имате желание за доста часове работа и дисциплина, непрекъснато обучение и постоянство в името на растежа на вашия бизнес.
4. правете конкурентно проучване и анализ на всяко тримесечие, за цени, услуги, продукти, заплащане на персонал или дистрибутори, качество на обслужване и т.н. Трябва да знаете какво става с конкурентите, за да знаете и каква насока да работите.
5. Търсете и си осигурете партньори в бизнеса – малки бизнес фирми, подпомагащи вашият, доставчици, рекламни агенции, служители, професионалисти във вашия сектор, търговски асоциации. Бъдете отворен да задавате въпроси и си водете сметка на постигнатото и това, което искате да постигнете.
 
Как да отворите ресторант Ако искате да бъдете в ресторантьорския бизнес трябва да сте много...
Петте финансови грешки, които най – често се допускат Bankrate.com обобщава петте най – важни такива грешки: Броите стотинките,...
Правила при интервютата за работа * Поддържайте вашите отговори кратки и сбити. Освен ако не ви попитат...

Реклама