Какво представляват етичните пари? Как парите стават етични?

Етическите пари са насочени за дейности, които имат положителен социален и / или екологически смисъл.

Парите могат да бъдат ръководени от огромен брой финансови продукти. Когато се говори за етически пари, повечето хора мислят за купуване на  капитали и дялове на  етически компании, освен банкирането, спестяване, пенсиониране и погасяване на ипотека. За тях всичко това може да бъде купено с етически пари.

Кооперативна търговска организация има обхват на т. нар. етическо депозиране. Тя следи вашите пари да не бъдат вложени компании, които са въвлечени в дейности, които варират от произвеждане на оръжия до експлоатация на детски труд. 

Обществото на еколозите може да ви даде ипотеки, ако искате да купите енергийно ефективни домове или за строящи се такива.

За стандартните банкови текущи, спестяващи и ипотекиращи продукти, етичните пари се архивират, а не се инвестират в компании.

Някои банки имат даже и своя етическа инвестиционна политика.

Нещата стоят по –сложно с етическите инвестиционни продукти. Има пет основни входа до етическото инвестиране: положително отсяване, негативно отсяване, тематична инвестиция в определен сектор на икономиката и ангажимент за инвестиране.

Масови фондове инвестират в компания, която е базирана на такова финансово действие. Етически запаси са имат интерес от някакво  финансово действие, но само ако компанията работи с такъв вид продукти.

 
Фризьорски салони Фризьорските салони в днешно време никнат като гъби – един до друг. И...
Виртуален ПОС терминал. Плащане чрез виртуален пос терминал в електронен магазин 1. Клиента избира стоки или услуги. След окончателния избор -...
Можете ли да започнете собствен бизнес? Изморени сте от работата, шефа си и от посоката, в която се движите? ...

Реклама