СПЕСТЯВАНЕ & БАНКИ

Press Association
“Guardian Unlimited”

Колко трябва да спестя? И в какви депозити да ги вложа?

Правилото на натрупване на вашите, било то готови – реални пари или на тези за черни дни е поне тримесечен депозит в банка. Може депозита е в текущи сметки с отворено теглене или във сметка с определена дата и година на теглене.

Финансовите съветници препоръчват поне тримесечен депозит, за да имате някаква печалба от вложеният депозит. Това е минималния срок.

Помнете и научете, че има сметки с  конкурентните лихви, които могат да се закрият или да се тегли от тях само с тримесечно предизвестие  за това. Затова дръжте малко пари в сметки без такива срокове, а с отворен вход за теглене.

Пощенски сметки са добър избор, защото често са с по-високи лихви от обикновени срочни депозити.

Можете също да вложите парите си и в индивидуален влог.

Така, че на въпроса: “И в какви депозити да ги вложа?” ви отговорихме кратко и ясно, а на “Колко трябва да спестя?” – си зависи от вас и вашето търпение и нужди.

 

Реклама