ОПИСАНИЕ
Едногодишно растение с къс вретеновиден корен. Стъблото високо до 60 см, просто или разклонено, изправено или в основата си приповдигащо се, покрито с двуделни власинки. Приосновните листа розетковидно сближени, линейно-ланцетни, постепенно стеснени в къса дръжка, заострени, вълновидно назъбени, сиви, гъсто покрити с двуделни и триделни власин­ки. Горните стъблени листа линейни до линейно-ланцетни, приседнали. Цветовете събрани в гъсто гроздовидно съцветие, разперено изправени, на дълга (1-3 мм) влакнеста дръжка. Чашелистчетата 4, продълговати, жълто­зелени, дълги 3-5 мм. Венчелистчета 4, жълти, дълги 7-10 мм, към основата постепенно стеснени в дълъг нокът. Дългите тичинки 7-8 мм. Яйчникът горен. Прашниците дълги 0,8-1,2 мм. Шушулките разперени, линейни, дълги 5-10 см.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
На сухи тревисти и каменливи места, край пъти­ща и огради и като плевел в нивите. Разпространено е в цялата страна дакъм 800 м н. в. Цъфти април — юни.

 

Здравни новини

Реклама