Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


ОПИСАНИЕ
Приосновните листа събрани в розетка, дълги 15-35 см, лировидно пересто наделени, с двойно по-голям връхен дял, назъ­бени; стъблените листа по-дребни, приседнали и обхващащи стъблото, ед­ро назъбени до пересто нарязани. Цветовете единични, разположени по върховете на клонките, на дръжка, дълга до 5 см. Чашката двулистна, пок­рита с четинки и опада при разтварянето на цвета. Венчелистчетата 4, жъл­ти, дълги 3-4 см. Тичинките много. Яйчникът горен. Плодът шушулкови-ден, гол, дълъг 15-30 м, разпукващ се на две части. Отровно!

ИЗПОЛЗВАНИ ЧАСТИ
В медицината се използува надземната му част

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
Среща се по пясъците и каменливите места на Черноморското крайбрежие, в Шуменско, Провадийско, Плевенско. Цъфти юни  — август.

 

Здравни новини

Реклама