ОПИСАНИЕ
Едногодишно или двугодишно растение с изправено разклонено стъб­ло, високо до 1 м. Листата последователни, 2-3 пъти перести, обикновено с дръжка, само най-горните приседнали, с теснолинеини до продълговати делчета, най-често покрити с разклонени власинки. Цветовете дребни, събрани в гъсто гроздовидно съцветие, с дръжка, дълга 4-6 мм. Чашелистчетата 4, дълги около 2,5 мм. Венчелистчетата бледожълти, дълги 2-2,5 мм, продълговати, понякога липсват. Тичинките 6, от които двете са външни и по-къси. Яйчникът горен. Плодът шушулка, дълга 8-15 мм, цилиндрична, насочена нагоре.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
Обикновено растение, което е разпространено по буренясали места, сметища, край пътища и др. в цялата страна. Цъфти април — юли.

 

Здравни новини

Реклама