Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


ОПИСАНИЕ
Двугодишно тревисто растение, което през първата година образува само розетка от листа, а през втората обикновено няколко силно разклоне­ни стъбла, високи до 80 см, белезникави поради наличието на много двуразделни прилегнали власинки. Приосновните, розетковите листа продъл­говати до нишковидни, стеснени в дълга дръжка, обикновено с редки зъбци или целокрайни. Стъблените листа последователни, с къса дръжка, продъл­говати, целокрайни или назъбени, горните листа линейно-ланцетни, при­седнали, целокрайни. Цветовете събрани по много в гъсто гроздовидно съцветие, с цветни дръжки, дълги 3-6 мм. Чашката с 4 листчета, дълги 5-8 мм, в основата си със слаби подутини или без тях. Венчелистчетата 4, лимоненожълти, обратно яйцевидни, дълги 8-14 мм, с тънък и дълъг нокът. Тичинките 6, от които 4-те вътрешни са по-дълги, с прашници, дълги 2-3 мм. Шушулката тънка, 4-стенна, дълга 48-70 мм.

ИЗПОЛЗВАНИ ЧАСТИ
В медицината се използува надземната част (дрога Herba Erysimi), която се събира по време на цъфтежа.

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
По сухи тревисти и пустеещи места в цялата страна докъм 1200 м н. в. Цъфти април — юни.

ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Укрепва сърдечната дейност, подобрява кръвоснабдяването на сърцето, има антиаритмично, успокояващо и пикочогонно действие.
Приложение: Хронична сърдечна слабост, аритмична сърдечна дейност, спазъм на съдовете, хранещи сърцето (стенокардни болки), сърдечни отоци.

 

Здравни новини

Реклама