Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


ОПИСАНИЕ
Дърво, високо до 25 м, с жълтеникави чупливи млади клонки, съвърше­но голи. Листата дълги 6-15 см, широки 1,5-4,0 см, ланцетни до яйцевидно-ланцетни, дълго заострени, напилено назъбени, отгоре тъмнозелени, от­долу сиво-зелени, старите голи. Дръжките дълги 1,0-1,4 см, на върха с 1-2 белезникави жлези (брадавички). Прилистниците полусърцевидни. Клонки­те, носещи ресите, са с целокрайни листа, а прицветниците са обратно яй­цевидни, отгоре дълго влакнести. Мъжките реси дълги до 5 см, а женските до 7 см. Плодната кутийка с дръжка, 2-3 пъти по-дълга от задната жлеза.

ИЗПОЛЗВАНИ ЧАСТИ
Използва се върбовата кора

КЪДЕ СЕ СРЕЩА?
Край реки и блата в цялата страна заедно с бялата върба. Цъфти март — май.

ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
В съвременната медицина намира приложение като заместител на кората от бяла върба, а в народната медицина се използува както бялата върба.

 

Здравни новини

Реклама