Описание:     Многогодишно тревисто растение с едро, до 30см дълго, дебело хоризонтално коренище. Листата са до 1 м дълги, два пъти пересто нарязани. Спорите узряват през август-септември.
Разпространение:     Расте из влажни, сенчести гори и храсталаци в планините до 1800 надморска височина.
Употребяема част:     За лечебна цел се използва коренището, което се изважда през есента или в ранна пролет. Да не се смесва с коренището на женската папрат.
Действие:     Коренището съдържа производни, които потискат нервната система, мускулната и сърдечната дейност, дразнят лигавиците и предизвикват възпаление.
Никога да не се приема без лекарско назначение и надзор
 

Здравни новини

Реклама