Описание:     Малки храсти, високи до 1 м. Листата са сложни, 2-3 см дълги и 5-10 см широки. Цветовете са жълти, събрани в гроздовидни съцветия. Плодът е плосък, кожест, слабо извит, кафяв боб, 3-5 см дълъг и 1,5-2,5 см широк.
Разпространение:     Култивира се в Африка и Индия.
Употребяема част:     Използват се листчетата на сложния лист и плодовете, известни с народното название майчин лист.
Действие:     Слабително, диуретично.

Приложения:
при запек у тежко болни, чернодробно болни и при хемороиди
като диуретично средство
някои народи я използват при очни и кожни възпалителни заболявания

 

Здравни новини

Реклама